första besöket

Kiropraktisk behandling går ut på förbättra funktionen i rörelseapparaten. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är kiropraktisk justering som består av olika exakta handgrepp. Antalet behandlingar som krävs beror på vilka besvär du har och hur länge du har haft dem.

Första besöket

Vid första besöket ber vi dig att komma 10 minuter innan för att fylla i ett formulär (om du inte redan har gjort det online). Vid mötet med kiropraktorn får du berätta om dina besvär, din hälsa och din livsstil. Några frågor kan verka ovidkommande men nödvändiga för att få en övergripande bild av din hälsa och kunna ställa rätt diagnos. Vi vill även veta vilka receptfria och receptbelagda läkemedel du tar på regelbunden basis.

Därefter följer en noggrann undersökning med hjälp av ortopediska-, neurologiska- och kiropraktiska undersökningsmetoder som tillsammans hjälper till att bekräfta eller utesluta möjliga diagnoser. Vid behov kan även undersökning av hjärtat, lungor och mage inkluderas. Undersökningen kan komma att behöva kompletteras med röntgen, labprover eller information från din husläkare. Om vi därefter anser det vara nödvändigt, remitterar vi dig vidare till passande specialist. Liksom övriga hälso- och sjukvården använder kiropraktorn sig av ICD-10 koder (internationella diagnoskoder) för att säkerställa en genomgående hög kvalitet i din journal.

Därefter får du en ingående förklaring om vad vi hittat vid undersökningen, möjliga orsaker och hur problemet kan behandlas. Du får veta om det finns chans för återfall, om rehabilitering och underhållande behandling är lämpligt i ditt fall. Sådant är inte ovanligt, i synnerhet vid allvarliga skador samt vid långvariga och återkommande problem. Det är oftast nu du får din första kiropraktiska behandling.

Behandlingsplan

Din behandlingsplan är skapad specifikt efter dina besvär. I enlighet med fynden från undersökningen och i samråd med dig tar vi fram en strategi som bäst möter dina mål. Om du har haft långvariga och återkommande besvär kan förebyggande behandling jämställas med regelbundna besök hos tandläkaren. För vissa patienter med både långvariga och återkommande besvär med rygg och nacke, kan förebyggande kiropraktisk behandling hjälpa till att minska återfall och intensitet på besvären.

Återbesök