Behandling med dry needling

Vid dry needling används endast sterila engångsnålar och ingår ofta som en del i kiropraktisk behandling för att uppnå bästa behandlingsresultat.

När man sätter en nål i en triggerpunkt så kan det ge upphov till det så kallade Local Twitch Response (LTR) vilket kan beskrivas som en elektrisk krampkänsla i muskeln. LTR innebär att man känner (och ibland även ser) att det rycker till i muskeln. Genom att upprepade gånger snabbt sticka nålen i det lokalt spända området uppkommer muskelsammandragningar. När muskeln slutar att svara med LTR tas nålen ut och behandlingen är klar. Målet med dry needling är att få musklerna att slappna av och släppa lokala kramper som ger upphov till smärta och besvär.

Forskning har påvisat att man genom dry needling både har en neurologisk och biokemisk effekt i området vilket gör att det är en effektiv behandlingsmetod för en rad muskulära besvär. Namnet ”dry needling” kommer från att man endast använder sig av en nål vid behandling av triggerpunkter till skillnad från ”wet needling” där man tillsätter läkemedel så som t.ex kortison. Dry needling ska inte heller blandas ihop med akupunktur.

Triggerpunkter

Triggerpunkter brukar definieras som en specifik punkt i fascia (bindväv) eller i skelettmuskulaturen som inte är kopplad till någon akut inflammation eller dylikt. Triggerpunkten känns som en knuta eller en hård sträng i muskeln och kan ge upphov till lokal och/eller refererad smärta. Triggerpunkter kan ge upphov till bland annat huvudvärk, falsk ischias och tennisarmbåge.

Man talar bland annat om aktiva och latenta triggerpunkter. Aktiva triggerpunkter är spontant smärtsamma utan att de utsätts för tryck. Smärtan kan vara lokal men kan också breda ut sig över områden specifikt för varje enskild muskel och triggerpunkt. Smärta och besvär ökar generellt vid aktivitet, stretching, direkt tryck, kraftig sammandragning, kyla eller stress och minskar vid lättare aktivitet och vila samt vid långsam, jämn och passiv streching.

Latenta triggerpunkter är mycket vanligare än aktiva triggerpunkter. Latenta triggerpunkter orskar endast smärta vid direkt tryck på punkten men kan utvecklas till en aktiv triggerpunkt vid t.ex. akut belastning, långvarig överansträngning eller vid statiska och repetitiva rörelser under lång tid.

Vanliga frågor

Tar det ont?

Man kan känna att det sticker till lite i huden men oftast känns det inte alls. Däremot när nålen träffar en triggerpunkt kommer det att ge upphov till ett s.k. Local Twitch Response (LTR). Många patienter upplever det som smärtsamt medan andra beskriver det som en lättnad trots att det smärtar. LTR brukar beskrivas som en elektrisk krampande känsla i muskeln som ibland kan stråla ut till andra delar av kroppen. Detta är dock helt normalt då syftet med behandlingen är att uppnå dessa sammandragningar. När sammandragningarna i muskeln slutar är behandlingen klar.

Är det farligt?

Nej, dry needling är en mycket säker och välbeprövad metod för behandling av triggerpunkter och används ofta som en del i kiropraktisk behandling. Samtliga kiropraktorer vid Luleå Kiropraktorklinik är legitimerade av Socialstyrelsen och endast sterila engångsnålar används vid behandling.

Hur länge håller behandlingsömheten i sig?

Det kan variera från några timmar till 1-2 dagar. I enstaka fall kan ömheten hålla i sig längre än så.  Ofta beskrivs behandlingsömheten som en ordentlig träningsvärk.

Vad kan behandlas med dry needling?

Diverse olika smärttillstånd i den muskelskeletala systemet kan med fördel behandlas med dry needling och ingår ofta som en del i kiropraktorbehandlingen för att uppnå bästa behandlingsresultat. Några exempel är huvudvärk, falsk ischias, akillestendinit och tennisarmbåge. Dry needling ger ofta mycket bra resultat speciellt om man har gått lite för länge med sina besvär.

Jag är blodgivare, kan jag ge blod efter att ha fått dry needling?

Ja, så länge dry needling behandlingen utförs av en legitimerad vårdgivare så går det bra.