Första besöket

Vid första besöket ber vi dig att komma 10 minuter innan för att fylla i ett formulär (om du inte redan har gjort det online). Vid mötet med kiropraktorn får du berätta om dina besvär, din hälsa och livsstil. Vi vill även veta vilka receptfria och receptbelagda läkemedel du tar på regelbunden basis. Några frågor kan verka ovidkommande men nödvändiga för att få en övergripande bild av din hälsa och kunna ställa rätt diagnos. 

Därefter följer en noggrann undersökning med hjälp av ortopediska-, neurologiska- och kiropraktiska undersökningsmetoder som tillsammans hjälper till att bekräfta eller utesluta möjliga diagnoser. Vid behov kan även undersökning av hjärtat, lungor och mage inkluderas. Undersökningen kan komma att behöva kompletteras med röntgen, labprover eller information från din husläkare. Om vi därefter anser det vara nödvändigt, remitterar vi dig vidare till passande specialist. Liksom övriga hälso- och sjukvården använder kiropraktorn sig av ICD-10 koder (internationella diagnoskoder) för att säkerställa en genomgående hög kvalitet i din journal.

Därefter får du en ingående förklaring om vad vi hittat vid undersökningen, möjliga orsaker och hur problemet kan behandlas. Du får veta om det finns chans för återfall, om rehabilitering och underhållande behandling är lämpligt i ditt fall. Sådant är inte ovanligt, i synnerhet vid allvarliga skador samt vid långvariga och återkommande problem. Det är oftast nu du får din första kiropraktiska behandling.

Behandlingsplan

Din behandlingsplan är skapad specifikt efter dina besvär. I enlighet med fynden från undersökningen och i samråd med dig tar vi fram en strategi som bäst möter dina mål. För vissa patienter med långvariga och återkommande besvär i ländryggen har förebyggande kiropraktisk behandling visat sig kunna hjälpa till att minska både återfall och intensitet på besvären.

Återbesök

Öppettider

Kontakt

Sociala medier

2019 © Luleå Kiropraktorklinik AB