Kiropraktik bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas löpande med aktuell forskning. Dagens kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap, som ingår i WHOs organ för medicinsk vetenskap – CIOMS. För att få detta erkännande krävs det att behandlingsmetoden uppvisar hög säkerhet och att dess behandlingseffekt är vetenskapligt dokumenterad.

Kiropraktor - expert på rygghälsa

En kiropraktor är specialiserad på att behandla besvär i rörelseapparaten – primärt ryggraden – och effekterna av dessa funktionsstörningar på rörelseapparaten. Det är en behandlingsform som bland annat omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av besvär i rörelseapparaten. Kiropraktorns uppgift är således att korrigera dessa funktionsstörningar för att minska smärta samt förbättra funktionen i rörelseapparaten.

Kiropraktorer är hälso- och sjukvårdens experter på rygghälsa och arbetar med säkra och effektiva behandlingsmetoder som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Kiropraktik är en evidensbaserad metod att undersöka, diagnostisera och behandla funktionsstörningar i kroppens rörelseapparat, d.v.s. samspelet mellan leder, muskler och nervsystem. Det är också en vetenskap som bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning.

Legitimation

I Sverige fick kiropraktorer med en internationellt godkänd akademisk utbildning bli legitimerade av Socialstyrelsen 1989. Titelskydd för legitimerade kiropraktorer infördes 2006. 

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Kiropraktorer som är medlemmar i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) har gedigen utbildning och tillgång till ett rikt internationellt kontaktnät av vidareutbildningar och forskning. Alla LKR-anslutna kiropraktorer innehar patient- och ansvarsförsäkring. Detta anser vi vara några av dina garantier för god och säker vård.

LKR är ett medlemsförbund i SRAT och företräder gruppen högskoleutbildade kiropraktorer i Sverige.

Öppettider

Kontakt

Sociala medier

2019 © Luleå Kiropraktorklinik AB