Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en behandlingsmetod som genom högfrekventa ljudvågor, direkt mot den skadade vävnaden, stimulerar läkningsprocessen. Stötvågsbehandling är vetenskapligt utvärderad och en välbeprövad metod för behandling av långvariga smärttillstånd i både muskler och senor.

Behandlingsområden

Behandlingsprocedur

Först tas en grundlig anamnes/sjukdomshistoria där du får beskriva dina besvär, din hälsa och din livsstil. Efter det görs en noggrann undersökning med hjälp av ortopediska-, neurologiska- och kiropraktiska undersökningsmetoder som tillsammans hjälper till att bekräfta eller utesluta möjliga diagnoser.

Kontaktgel appliceras på behandlingsområdet för att underlätta spridningen av tryckvågorna. En kompressor genererar energi som överförs via ett munstycke ner mot den skadade vävnaden. Stötvågornas kraft och frekvens anpassas beroende på diagnos och individ. Behandlingen tar ca 5–10 minuter och kan upplevas som obehaglig men det är sällan man behöver smärtlindring. Eventuell behandlingssmärta upphör när behandlingen är avslutad. Behandlingsplanen är individuell men generellt upprepas behandlingarna mellan 4–6 gånger med ca en veckas intervall för bästa möjliga resultat.

Att tänka på före, under och efter en stötvågsbehandling

Man kan röra på sig och leva ett normalt liv med vardaglig belastning efter behandling men man bör inte belasta området med hård fysisk aktivitet 48 timmar (2 dygn) efter behandling. Inga andra behandlingar av området bör tillämpas parallellt, som t.ex. kortisoninjektioner eller blodförtunnande medicinering av det starkare slaget.

Har du problem med hjärtat, ökad blödningsbenägenhet, tar starka blodförtunnande läkemedel, eller är gravid ska du avstå från stötvågsbehandling. Du bör inte heller ha tagit kortisoninjektioner i området de senaste 6 veckorna eller antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. Ipren, Volatren/Diklofenak, Pronaxen, Naproxen) dagarna innan stötvågsbehandling. Detta gäller även under pågående eller direkt efter avslutat stötvågsbehandling.

Stötvågsbehandling utförs av samtliga legitimerade kiropraktorer på kliniken.

Öppettider

Kontakt

Sociala medier

2019 © Luleå Kiropraktorklinik AB