Huvudvärk

Huvudvärk beror sällan på en allvarlig underliggande sjukdom, men kraftig och ihållande huvudvärk skall alltid tas på allvar. Detta gäller speciellt barn och personer som plötsligt eller gradvis får huvudvärk utan att aldrig haft besvär tidigare.

Huvudvärk följs ofta av andra symptom som krasslighet, illamående, trötthet, öronsus, orkeslöshet och koncentrationssvårigheter. Återkommande huvudvärk kommer i det långa loppet att påverka humöret. Många blir irriterade, deprimerade och/eller håglösa.

Huvudvärk är, som alla andra smärtor, ett meddelande om att något kan vara fel. Källan till smärtan är ofta funktionsstörningar i nackens muskler och leder. En och samma patient kan ha flera typer av huvudvärk. Dessa kan gå över i varandra eller likna varandra. Exempelvis kan det börja med en spänningshuvudvärk utlöst av en hård fysisk eller psykisk belastning. Om smärtan får fortsätta kan nackhuvudvärk bli nästa steg, som dessutom kan utlösa migrän. Ett annat exempel är patienten med kraftig spänningshuvudvärk, som efterhand utvecklar kronisk medicinskt inducerad huvudvärk.

Många huvudvärkspatienter har stor nytta av kiropraktorbehandling. Kiropraktisk behandling har även visat sig kunna reducera både antal anfall och intensitet hos personer med migrän. Vid valet av behandlingsstrategi, lägger kiropraktorn stor vikt vid patienten som helhet. Samarbete mellan olika terapeuter kan vara av nytta. Kiropraktorn använder en rad olika metoder och tekniker för att återupprätta bättre funktion i rörelseapparaten och därmed minska smärtan.

För patienter med kronisk huvudvärk och migrän, kan regelbundna, uppföljande behandlingar vara ett bättre och tryggare behandlingsalternativ, än ett långvarigt bruk av smärtstillande läkemedel.

Spänningshuvudvärk

Smärtan känns på huvudets båda sidor. Värken börjar ofta som muskelspänningar i nacke och skuldra och sprider sig till bakhuvudet och fram mot pannan. Känns ofta som ett stramt band runt huvudet. Vanligtvis förekommer inget illamående eller någon förvarning om annalkande huvudvärk.

Nackrelaterad huvudvärk

Orsak är oftast funktionsstörningar i nackens leder, som kan förvärras vid onaturliga nackställningar eller nackrörelser. Oftast sitter huvudvärken på ena sidan och förväxlas ofta med migrän. Nackhuvudvärk kan ge lättare överkänslighet för ljus- och ljud men inte alls lika uttalat som vid migrän. Den kan även ge nacksmärtor och stram muskulatur i övre delen av nacken.

Migrän

Migrän definieras som akuta anfall av en intensiv och sprängande huvudvärk. Smärtan beskrivs ofta som pulserande och som regel bara involverar ena sidan av huvudet. Ett migränanfall kan pågå allt från några timmar till flera dagar. Migrän kan komma plötsligt men vissa förvarnas ofta av karakteristiska synrubbningar så som flimmer, prickar eller blixtsken, även kallat aura. Hos vissa kan även talet påverkas och man kan även uppleva domningar. Vanligtvis är smärtan intensiv och förvärras vid ansträngning. Illamående och överkänslighet för ljus- och ljud hör till symptombilden.

Läkemedelsutlöst huvudvärk

Långvarigt och intensivt bruk av smärtstillande mediciner är en av de vanligaste orsakerna till kronisk huvudvärk. Man upplever ofta en diffus huvudvärk så länge man fortsätter med läkemedelsintaget. Det är vanligt att man upplever daglig huvudvärk som ofta är närvarande redan vid uppvaknandet. Ofta en blandning av symtom som vid migrän och spänningshuvudvärk. Vid minskning eller avbrott av värktabletter uppträder ofta en ökad huvudvärk, trötthet, hjärtklappning, illamående/kräkningar, yrsel, oro, depressivitet, och koncentrationsproblem. 

Öppettider

Kontakt

Sociala medier

2019 © Luleå Kiropraktorklinik AB