Axel- och skuldersmärta

Axel- och skuldersmärta är vanligt förekommande. Axelleden är en komplex led som binder samman den övre extremiteten med bröstpartiet med hjälp av flertalet muskler, ben och ligament. Axel- och skuldersmärta som gradvis uppkommit beror oftast på överbelastningsproblematik. Orsakerna är många till överbelastningsproblem i axeln och kan bl.a. bero på problem i muskler, ledband eller problem i själva leden. Andra vanliga besvär är impingement-syndrom, axelinstabilitet och AC-ledsseparation.

Musarm är den gemensamma benämningen på besvär som härstammar från nacke, axlar, arm, handled och fingrar. Ofta upplever man en molande ömhet/smärta som sprider sig från nacke och skuldra ut i armen antingen enbart vid rörelse eller både vila och ansträngning. Sittande arbetsställning leder ofta till en försämrad hållning och arbetsposition för axlar och nacke. Vid långvarig belastning i kombination med dålig och ensidiga monotona rörelser framför datorn under längre tid så uppkommer ofta besvär från dessa områden. Ofta behövs inte någon tyngre belastning för att besvären ska uppstå.

Öppettider

Kontakt

Sociala medier

2019 © Luleå Kiropraktorklinik AB