Foglossning

Bäckengördelsmärta, också känd som foglossning, är ett vanligt förekommande problem under en graviditet. Man räknar med att hälften av de gravida utvecklar bäckengördelsmärta av varierande svårighetsgrad under sin graviditet. Cirka en tredjedel av de gravida utvecklar en mer uttalad form av bäckengördelsmärta med symptom som påverkar arbetsliv, livsföring, vardagsliv och upplevelse av graviditeten negativt. Tillståndet kan framträda mycket tidigt i graviditeten men debuterar vanligtvis efter graviditetsvecka 20 och förvärras i regel under senare delen av graviditeten.

Vanliga symptom är smärta i bäckenregionen framför allt över korsbenet och ned i sätet samt baksida lår, med eller utan utstrålning i benet/benen. Vissa kvinnor upplever även smärtan över blygdbenet med associerad smärta i ljumskar och lår. Smärtan beskrivs oftast som molande men även ibland som huggande och kan vara en- eller dubbelsidig. Ofta förvärras symptom av belastning och är ofta relaterad till dagliga aktiviteter så som promenader, trappgång, stå eller sitta, resa sig upp från sittande eller när man vrider sig i sängen.

Enhetliga kriterier för diagnostik har saknats under lång tid, men ett europeiskt konsensusförslag presenterades i 2008 avseende diagnoskriterier av bäckengördelsmärta. En grundlig sjukdomshistoria är dock vägledande avseende diagnos, där de diagnostiska testerna i allmänhet bekräftar den kliniska misstanken.

Även om den underliggande orsaken till besvären är okänd så dominerar teorin om biomekaniska förändringar i bäckenet som orsak till symptom. I en översiktsartikel publicerad i 2015 framkommer att kiropraktisk behandling av ryggsmärta under graviditet ger symptomförbättring. I en intervjustudie publicerad i 2012 fann man att gravida kvinnor som uppsökte en kiropraktor på grund av ländryggsmärta tyckte att denna behandlingsform var behjälplig i hanteringen av deras ryggproblem.

De flest kvinnor upplever att besvären försvinner direkt eller några veckor efter förlossning. Vissa kvinnor har dock mer kvarstående besvär. Idag finns det ett tydligt kunskapsglapp beträffande långtidskonsekvenserna av kvarstående bäckengördelsmärta då det finns få forskningsstudier som följer kvinnor med kvarstående besvär i mer än 3 år efter förlossning.

Öppettider

Kontakt

Sociala medier

2019 © Luleå Kiropraktorklinik AB