Fot- och hälsmärta

Foten är en komplicerad struktur där ett stort antal små ben, muskler, leder och ledband samverkar för att uppnå en smidig och kontrollerad rörelse. Typiska fotrelaterade besvär hittar du nedan.

Stukning

Stukning är en vanlig skada som föranleds av en plötslig sidorörelse eller vridning av foten och drabbar både elitidrottare och vanliga motionärer men ibland räcker det att man kliver snett eller halkar till. Den vanligaste fotledsskadan är när foten vrids in (inversionsskada) där fotens normala rörelseomfång överskrids. Ca 90 % av stukningarna drabbar de yttre ledbanden och kan delvis eller helt brista (partiell eller total ruptur).

Symptom: Svullnad och smärta i fotleden. Svårigheter att belasta foten och instabilitetskänsla.

Plantarfasciit

Plantarfasciit innebär en inflammation av senan (fascian) som har sitt ursprung vid hälbenet och löper längs med fotvalvet och fram till tårna på undersidan av foten. Plantarfascian upprätthåller hålfoten och fördelar vikten över foten vid löpning och gång. Uppstår ofta genom överbelastning eller dåliga skor. Diagnosen hälsporre erhålls då röntgenbilder visar en utväxt under hälbenet som påminner lite om en sporre. Denna hälsporre har inget med själva smärtan att göra så namnet är en aning missvisande. Stötvågsbehandling har en mycket god effekt på plantarfasciit.

Symptom: Smärta under foten och kring hälen. Svårigheter att belasta foten då det gör ont i hälen, speciellt på morgonen.

Uttrampad hälkudde

Uttrampad hälkudde eller hälkuddeinsufficiens innebär att den fettkudde som sitter under själva hälbenet, och som har till syfte att skydda området och fungera som en stötdämpning, har blivit uttrampad. Fettkudden kan överbelastas till följd av upprepade stötar eller en plötslig smäll mot hälen. Detta kan innebära att fettkudden ”flyter” ut och känsligare vävnad blottläggs.

Symptom: Smärta över hälen samt vid belastning.

Hälsenebesvär

Hälsenan eller akillessenan är den tjockaste och starkaste senan i kroppen och kopplar ihop hälbenet med vadmuskulaturen. Vid långvarig överbelastning (ensidig belastning, hög intensitet, hårt underlag) kan hälsenebesvär (akillestendinopati) uppstå. Akillestendinopati är vanligt förkommande hos personer deltar i aktiviteter som innefattar att springa och hoppa. Denna skada kallas ofta för hälseneinflammation/akillestendinit men histologiska studier visar på att det inte förkommer någon aktiv inflammation i hälsenan. Stramhet i vadmuskulaturen kan vara en annan orsak till smärta i hälsenan. Akillestendinopati behandlas effektivt med stötvåg

Symptom: Morgonstelhet och smärta under/efter aktivitet. Tryckömhet och/eller svullnad över senan och nedsatt styrka och hälta. Knarrningar i senan kan ibland uppstå.

Mortons sjukdom

Mortons sjukdom (metatarsalgi) innebär att nerverna mellan fotens främre leder irriteras pga. för trånga skor eller någon form av överbelastning. Andra orsaker är nedsjunkna fotvalv, hammartå eller trauma mot foten. Smärtan är av en brännande/stickande karaktär och ger ibland domningar i foten. En pelott som man lägger in i skorna kan avlasta och ge symptomlindring.

Symptom: Smärtan är stickande och/eller brännande samt domningar. Ofta mer uttalat vid belastning i för trånga skor.

Hallux valgus

Hallux valgus innebär att stortåleden buktar ut från foten och är vinklad mot de andra tårna. Hallux valgus är vanligt förekommande framför allt hos kvinnor. Det finns en viss ärftlighet för hallux valgus. Bra och rymliga skor och inlägg i skorna minskar symptom.

Symptom: Snedställd stortåled och smärtan förvärras ofta om man går i för trånga skor.

Gubbvad

Gubbvad drabbar både gubbar och gummor och är ingen klinisk diagnos utan ett samlingsnamn för symptom som orsakas av olika skador. Uppstår oftast i samband med idrottsutövande dom involverar snabb löpning eller cykling eller snabba riktningsförändringar som t.ex. vid tennis, padel, badminton eller innebandy. Behandling varierar beroende på orsaken till besvären men kan bland annat inkludera stötvågsbehandling, medicinsk laser och massage.

Symptom: Akut och uttalad smärta i vaden och oftast i området där hälsenan övergår till vadmusklerna

Severs skada

Severs skada eller apofysitis calcanei drabbar oftast fysiskt mycket aktiva och idrottande barn och ungdomar i ålder 8–14 år. Barnet klagar vanligtvis på smärta vid bak- eller insidan av hälen är av en skärande karaktär. Området är ofta öm när man trycker eller klämmer ihop det.

Solemaids är iläggssulor som lindrar hälsmärta orsakad av Severs skada. Sulorna tar bort trycket från den bakre delen av hälarna med hjälp av en kil som får hälarna att ”sväva”.

Med Solemaids sulor i skorna undviker barnet att belasta hälarna och hälsmärtan minskar eller försvinner helt. Med Solemaids i skorna blir ditt barn snabbt aktivt igen och kan återvända till sin idrott.

Symptom: Skarp smärta lokaliserad till baksidan och/eller insidan av hälbenet som förvärras av löpning och hopp.

Öppettider

Kontakt

Sociala medier

2019 © Luleå Kiropraktorklinik AB