Fot- och hälsmärta

Foten är en komplicerad struktur där ett stort antal små ben, muskler, leder och ledband samverkar för att uppnå en smidig och kontrollerad rörelse. Typiska fotrelaterade besvär hittar du nedan.

Stukning

Stukning är en vanlig skada som föranleds av en plötslig sidorörelse eller vridning av foten och drabbar både elitidrottare och vanliga motionärer men ibland räcker det att man kliver snett eller halkar till. Den vanligaste fotledsskadan är när foten vrids in (inversionsskada) där fotens normala rörelseomfång överskrids. Ca 90 % av stukningarna drabbar de yttre ledbanden och kan delvis eller helt brista (partiell eller total ruptur).

Symptom: Svullnad och smärta i fotleden. Svårigheter att belasta foten och instabilitetskänsla.

Plantarfasciit

Plantarfasciit innebär en inflammation av senan (fascian) som har sitt ursprung vid hälbenet och löper längs med fotvalvet och fram till tårna på undersidan av foten. Plantarfascian upprätthåller hålfoten och fördelar vikten över foten vid löpning och gång. Uppstår ofta genom överbelastning eller dåliga skor. Diagnosen hälsporre erhålls då röntgenbilder visar en utväxt under hälbenet som påminner lite om en sporre. Denna hälsporre har inget med själva smärtan att göra så namnet är en aning missvisande. Stötvågsbehandling har en mycket god effekt på plantarfasciit.

Symptom: Smärta under foten och kring hälen. Svårigheter att belasta foten då det gör ont i hälen, speciellt på morgonen.

Uttrampad hälkudde

Uttrampad hälkudde eller hälkuddeinsufficiens innebär att den fettkudde som sitter under själva hälbenet, och som har till syfte att skydda området och fungera som en stötdämpning, har blivit uttrampad. Fettkudden kan överbelastas till följd av upprepade stötar eller en plötslig smäll mot hälen. Detta kan innebära att fettkudden ”flyter” ut och känsligare vävnad blottläggs.

Symptom: Smärta över hälen samt vid belastning.

Hälsenebesvär

Hälsenan eller akillessenan är den tjockaste och starkaste senan i kroppen och kopplar ihop hälbenet med vadmuskulaturen. Vid långvarig överbelastning (ensidig belastning, hög intensitet, hårt underlag) kan hälsenebesvär (akillestendinopati) uppstå. Akillestendinopati är vanligt förkommande hos personer deltar i aktiviteter som innefattar att springa och hoppa. Denna skada kallas ofta för hälseneinflammation/akillestendinit men histologiska studier visar på att det inte förkommer någon aktiv inflammation i hälsenan. Stramhet i vadmuskulaturen kan vara en annan orsak till smärta i hälsenan. Akillestendinopati behandlas effektivt med stötvåg

Symptom: Morgonstelhet och smärta under/efter aktivitet. Tryckömhet och/eller svullnad över senan och nedsatt styrka och hälta. Knarrningar i senan kan ibland uppstå.

Öppettider

Kontakt

Sociala medier

2019 © Luleå Kiropraktorklinik AB