Knäsmärta

Knäleden är en modifierad gångjärnsled som möjliggör en viss grad av rotation. Leden stabiliseras i olika riktningar av antalet ligament, muskler och benstrukturer. Skador relaterade till knäleden och artros av densamma är mycket vanligt.  

Knäledsartros

Vid knäledsartros får man ont när man går eller springer. I knäleden möts lårben och underben och benändarna är täckta med brosk som ger en glatt yta som gör att ledytorna lätt ska kunna glida mot varandra. Vid knäledsartros sker förändringar i brosket och ojämnheter och gropar uppstår vilket gör att knäet hakar upp sig och det kan knäppa och knaka i leden. Knäet kan också bli stelt och ömt och ibland kan det uppstå en svullnad kring knäleden. Genom artrosskolan får du lära dig mer om artros och hur du kan träna för att minska smärta och obehag.

Symptom: Svullnad, stel- och ömhet i knäleden. Smärta vid belastning.

Löparknä

Löparknä är en överbelastningsskada som ger smärta på utsidan av knäet och uppstår oftast i samband med mycket löpträning. Man upplever ofta mer besvär vid utförslöpning och vid ojämn terräng. Egentligen sitter inte problemet i knäet utan beror på att senan som går längs med utsidan av låret och fäster in på utsidan av knäet blir irriterad. Även slemsäcken som sitter på utsidan av knäleden kan irriterad och ge upphov till smärta. Stötvågsbehandling är en effektiv behandlingsmetod för löparknä.

Symptom: Smärta på utsidan av knäet. Knäppande ljud vid böj och sträck av knäet. Ofta tilltagande smärta vid löpning.

Hopparknä

Den främre lårmuskulaturen går samman i en sena och ”bäddar in” knäskålen och fäster slutligen strax nedanför den. Vid överansträngning kan senan och kringliggande vävnad bli irriterad som t.ex. vid mycket hoppande och snabba vändningar. Hopparknä är vanligt förekommande inom idrotter som kräver mycket hoppande, som volleyboll och basket samt inom andra explosiva idrotter. Stötvågsbehandling har en god effekt på hopparknä.

Symptom: Smärta nedanför knäskålen och vid kontraktion av lårmuskulaturen mot motstånd. Svullnad vid infästet av senan. Molande värk vid långvarigt sittande med böjt knä.

Meniskskada

Meniskerna i knäleden fungerar som en stötdämpare och minskar friktionen mellan lår- och det viktbärande underbenet samtidigt som det ger stadga åt knäet. Meniskerna är två månformade broskskivor och skadas vanligen vid trauma. En skada på menisken kan även bero på en degenerativ process och förkommer främst hos äldre personer.

Symptom: Knäsmärta och svullnad. Känsla av att knäet låser sig och ett knäppande ljud. Begränsad rörlighet.

Ledbandsskador

Ledbandsskador är vanligt förekommande. Knäleden stabiliseras av det inre- och yttre ledbandet samt det främre- och bakre korsbandet. Kvinnliga idrottare löper större risk för att utsättas för skada av det främre korsbandet än män. Skador på ledbanden i knäet kan även uppkomma t.ex. vid ett fall eller en olycka.

Symptom: Svullnad, smärta och instabilitetskänsla. Begränsad rörlighet.

Öppettider

Kontakt

Sociala medier

2019 © Luleå Kiropraktorklinik AB