Tennis- och golfarmbåge

Armbågsbesvär är vanligt förekommande och kan ge upphov till långvarig värk. De två vanligaste diagnoserna är tennis- respektive golfarmbåge. Stötvågsbehandling är en effektiv behandlingsmetod både för tennis- och golfarmbåge.

Tennisarmbåge

Tennisarmbåge (lateral epikondylit) är den vanligaste orsaken till smärta kring armbågen. Smärtan sitter på utsidan av armbågen och den bakomliggande orsaken är dock inte helt känd. Däremot kan man ofta härleda besvär en till överbelastningsproblematik i underarmens senor och muskulatur men att det inte enbart handlar om en inflammatorisk process.

Symptom: Smärta på utsidan av armbågen som förvärras av att greppa saker som t.ex. ett mjölkpaket. Smärta som strålar ner i underarmen och förvärras vid lyft.

Golfarmbåge

Vid golfarmbåge (medial epikondylit) så är smärtan lokaliserad på insidan av armbågen. Besvär kan uppkomma såväl från ett enskilt skadetillfälle som från upprepade, monotona rörelser med gradvis ökande smärta som följd. Den underliggande orsaken anses vara desamma som för tennisarmbåge men skiljer sig genom att det är musklerna som böjer handen nedåt som är problemet.

Symptom: Lokal smärta på insidan av armbågen och strålande smärta ned i underarmen. Förvärras vid greppande av saker.

Öppettider

Kontakt

Sociala medier

2019 © Luleå Kiropraktorklinik AB